විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට අදාළ යෝජනා අද PUCSL වෙත භාරදෙයි

විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට අදාළ යෝජනා අද (12) ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව වෙත භාර දෙන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

මේ වනවිට විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ධාරිතාව 96% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත්, ජල විදුලි උත්පාදනය ඉහළ යාමේ වාසිය ජනතාවට ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවත් එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉංජිනේරු නොයෙල් ප්‍රියන්ත සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *