වාර්තාවක් වූ විස්මිත සැත්කමක්

61 හැවිරිදි කාන්තාවකගේ උදරයේ තිබූ තෙල්(Fat) ලීටර් 13.5ක් Liposuction සැත්කමකින් ඉවත් කරමින් වාර්තාවක් පිහිටුවීමට විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය ආනන්ද ජයවර්ධන මහතා සමත්ව තිබෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් උදරයෙන් ඉවත් කරනු ලබන්නේ තෙල් ලීටර් 4ක් 5ක් වැනි ප්‍රමාණක්.

මහනුවර පෞද්ගලික රෝහලකදී මෙම සැත්කම සිදුකර ඇති අතර සැත්කමට ලක්වූ කාන්තාව සුවසේ පසුවන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *