වරාය තුළ පැවැත්වුවේ සාදයක් නොවේ, නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් – ප්‍රේමලාල් ජයසේකර

වරාය තුළ මැති ඇමතිවරුන් පවත්වන ලද්දේ සාදයක් නොව නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් බව වරාය හා ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පවසනවා.

ඒ අනුව අයවැය විවාදය පැවැත්වෙන කාලයේ මන්ත්‍රීවරුන් වරාය නැරඹීමට අවස්ථාව ඉල්ලා සිටි බවත්, මේ සඳහා අමාත්‍යවරයාගෙන්ද අවසර ලබාගත් බවයි එල්ලවන චෝදනාවලට පිළිතුරු ලබාදීමට කැඳවා තිබූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව ලබාගත් ආහාර පාන සඳහා වන බිල්පත් තම පෞද්ගලික වියදමින් ගෙවා ඇති බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රේමලාල් ජයසේකර වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *