මැදපෙරදිග රටවල් 10ක තානාපතිවරුන් ජනපති හමුවෙයි

මැදපෙරදිග රටවල් 10 ක තානාපතිවරුන් සමග ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (11) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා .

එහිදී මැදපෙරදිග කලාපය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳවද ජනාධිපතිවරයා විසින් තානාපතිවරුන් දැනුවත් කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසන්නේ

එම රටවල් සමඟ වඩාත් සමීප සහයෝගීතාවයක් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දී ඇති බව ද මෙහිදී අවධාරණය කළ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *