තිරිඟු පිටි මිලේ වෙනසක් නෑ – සෙරන්ඩිබ්-ප්‍රීමා සමාගම් කියයි

ගෝලීය වෙළෙඳාමේ බාධා තිබියදීත් තිරිඟු පිටි මිල සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව සෙරන්ඩිබ් සහ ප්‍රීමා සමාගම් සඳහන් කරයි.

රටට තිරිඟු පිටි අවශ්‍යතා සපයන ප්‍රධාන සමාගම් දෙක වන Serendib Flour Mills (Pvt) Ltd සහ Prima Ceylon (Pvt) Ltd – සමාගම් පවසන්නේ තිරිඟු ධාන්‍ය මාස හයකට ප්‍රමාණවත් ලෙස තම ගබඩා තුළ සුරක්ෂිත කර ඇති බවත් එබැවින් ඉහළ මිල සංශෝධනයකින් තොරව මිල ස්ථායීතාව සහතික කරන බවත්ය. තිරිඟු ධාන්‍ය ඇඹරීම සඳහා ආනයනය කරන ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා මෙම නිවේදනය කළේ රතු මුහුදේ ආතතිය හේතුවෙන් ආසන්න අනාගතයේදී නැව් ගාස්තු සඳහා අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බව තිරිඟු පිටි ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟය. ආනයනකරුවන් පවසන්නේ මිල වැඩි කිරීමට තමන්ට බල කෙරෙන බවයි.කෙසේ වෙතත්, දේශීය වෙළෙඳපොළේ සැපයුමෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයන සමාගම් දෙක ප්‍රකාශ කළේ මෑත කාලීන අර්බුදය තුළ පවා ප්‍රමාණවත් තිරිඟු ධාන්‍ය සහ තිරිඟු පිටි තොග තබා ගනිමින් රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි.

“රතු මුහුදේ ආතතීන් හේතුවෙන් ගෝලීය නාවික මාර්ගවල මෑත කාලීන බාධා කිරීම් සහ එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ රක්ෂණ වාරික වැඩි වීම නිසා අප සමාගම්වලට අවශ්‍ය වන්නේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ තිරිඟු පිටිවල මිල ස්ථායීතාව සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහතික කිරීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *