පාර්ලිමේන්තුව අදත් රැස්වෙයි

පාර්ලිමේන්තුව අද (10) දිනයේත් රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

අද දිනයේදී ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ සඳහන් කළේ.

මීට අමතරව තවත් පනත් කෙටුම්පත් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *