තවත් සෞඛ්‍ය සංගම් ගණනාවක් අද සිට පැය 48 ක වර්ජනයක්

වෛද්‍යවරුන් වැඩි කළ දීමනා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අනෙකුත් සේවාවන්ට ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින් අද (10) දිනයේ සිට පැය 48ක වර්ජනයක් සිදුකරන බව තවත් සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති ගණනාවක් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව වෛද්‍යවරුන් සඳහා වන ‘ප්‍රවාහන සහ නිර්බාධක දීමනාව’ හෙවත් ඩැට් දීමනාව රුපියල් 35,000කින් ඉහළ නැංවීමට රජය ඊයේ ගත් තීරණයට විරෝධය පළ කරමින් පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තීයවේදීන් ඊයේ (09) වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වුණා.

අද දිනයේදී ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය, විද්‍යුත් නිකර්පණ රේඛන ශීල්පී සංගමය, ශ්‍රී ලංකා අක්ෂි තාක්ෂණවේදීන්ගේ සංගමය ඇතුළු තවත් සංගම් කිහිපයක් මේ සඳහා එක්වීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *