වාහන ආනයනයට යළි අවසර ලබාදීම ගැන මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නැහැ – රංජිත් සියඹලාපිටිය

වාහන ආනයනය සඳහා යළි අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා.

ඒ අනුව රටේ ඇති විදෙස් සංචිත ප්‍රමාණය සැලකිල්ලට ගෙන වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් කරුණු සෙවීම සඳහා අධ්‍යනයක් සිදු කරන බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

එම වාර්තාව පදනම් කර ගනිමින් ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බවයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *