වසරේ පළමු සතිය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 2316 ක් වාර්තා වෙයි

වර්ෂාවත් සමග ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

ඒ අනුව මේ වසරේ පළමු සතිය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 2316 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

වැඩිම ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වී ඇත්තේ, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 473 ක් වන අතර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 427 ක් වාර්තා වී ඇතැයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළේ.

පසුගිය ඉරිදා සිට ආරම්භ කරන ලද විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන තුළින් පරිශ්‍ර 6865 ක් පරීක්ෂා කර ඉන් ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන 462 ක් සොයා ගෙන තිබෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *