නව වසරේ ගත වූ දින 5 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,085 ක්

මෙම වසරේ ගත වූ දින 5 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 1,085 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, කොළඹ, ගම්පහ, කලුතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, නුවර, කෑගල්ල, රත්නපුර, ත්‍රිකුණාමලය සහ පුත්තල මෙන්ම පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්කවලින් රෝගීන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම ඔබේ පරිශ්‍රය මදුරුවන් බෝවීමට නොහැකි ලෙස තබාගන්න යන්න තේමා කර ගනිමින් අද (07) සිට (13) දක්වා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාල කෙන්ද්‍ර කරගෙන ඩෙංගු අවදානම් කලාපයන්ට මූලිකත්වය දෙමින් මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන් මාලාව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *