මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය අඩපණ කිරීමට පොලිසියෙන් විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමක්

යුක්තිය මෙහෙයුම වඩාත් සාර්ථක කරගැනීම සඳහා දීප ව්‍යාප්ත​ව සියළුම පොලිස් කොට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමක් අද (05) ආරම්භ කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරනවා.

මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය අඩපණ කිරීමේ අරමුණින් අද සිට සතියක් පුරා මෙම රථවාහන මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *