කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සංගමයේ සභාපති ඇතුළු නායකයින් 28 දෙනෙකුට අනිවාර්ය නිවාඩු

ගුවන්තොටුපොළ ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සංගමයේ සභාපති ඇතුළු උසස් නිලතල දැරූ නායකයින් 28 දෙනෙකු අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට සීමාසහිත ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන්සේවා සමාගමේ සභාපති ඉංජිනේරු අතුල ගල්කැටිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ තුළ අලුතින් පිහිටවූ අදාළ වෘත්තීය සමිතියේ ලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ගමන් සේවාවල නිරත ගුවන් සමාගම් වෙත එම ගුවන් සේවා කඩාකප්පල් කිරීමේ අරමුණින් ලිපි යවා ඇති බවත්, එසේ කිරීමට ඔවුන්ට නීත්‍යානුකූල සහ සදාචාරාත්මක අයිතියක් නොමැති බවයි සභාපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.

මේ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම සඳහා වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉහත පිරිස අනිවාර්ය නිවාඩු ගැන්වීමටත්, එමෙන්ම පරීක්ෂණ අවසන් වන තෙක් ගුවන්තොටුපොළ සහ ගුවන්සේවා සමාගමේ කිසිදු පරිශ්‍රයක් වෙත ඇතුළුවීම තහනම් කිරීමටත් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *