විදුලි සේවකයින් ආරම්භ කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරය අද දෙවැනි දිනටත් පැවැත්වෙයි

විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව විදුලි සේවකයින් ආරම්භ කළ විරෝධතා ව්‍යාපාරය අද (04) දෙවන දිනටත් පැවැත්වෙනවා.

ඒ අනුව යෝජිත පනත් කෙටුම්පත වහාම ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලෙස විදුලිබල අමාත්‍යවරයාට බලකරන බවත්, අද දිනයේත් විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පවත්වන බවයි එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

කෙසේ නමුත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලු සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරමින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *