සේවාවලට බාධා කරන හෝ මාර්ගෝපදේශ කඩකරන සේවකයින්ට එරෙහි​ව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස විදුලිබල ඇමති දැනුම්දෙයි

විදුලි සේවාවලට බාධා කරන හෝ කළමණාකාරීත්වය විසින් නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ කඩකරන සේවකයින්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් අද (03) සිට විරෝධතා ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලු සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරමින් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමටද පියවර ගෙන තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *