2023 වසරේදී රේගුවෙන් වාර්තාගත ආදායමක්

ශ්‍රී ලංකා රේගුව පසුගිය වසරේ දී වාර්තාගත ආදායමක් උපයා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගුව පවසනවා.

ඒ අනුව 2023 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් උපයා ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 970 ක් බවයි රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, ජ්‍යේෂ්ඨ රේගු අධ්‍යක්ෂක සීවලී අරුක්ගොඩ සඳහන් කළේ.

2022 වසරට සාපේක්ෂව 2023 වසරේ දී 138% ක ආදායම් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *