විදුලි සේවකයන් හෙට සිට තෙදිනක් විරෝධතාවයක

විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ජනවාරි 3, 4, 5 යන තෙදින ලංකා විදුලිබල ​මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට දැවැන්ත විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් සැලසුම් කර ඇති බව ලංකා විදුලි සේවක සංගමය පවසනවා.

යෝජිත පනත් කෙටුම්පත වහාම ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලෙස විදුලිබල අමාත්‍යවරයාට බලකරන බවයි එම සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කොටස් වලට කඩා සමාගම් ගණනාවකට විකුණා දැමීමට සැරසෙන බවත්, ජනවාරියේදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවූ පසු මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගන්නට ආණ්ඩුව සැරසෙන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *