මහනුවර – මහියංගනය ප්‍රධාන මාර්ගයේ නායයෑමක්

අද (02) උදෑසන 8 ට පමණ මහනුවර – මහියංගනය මාර්ගයේ දිගන 17 කණුව ප්‍රදේශයේදී නායයෑම් තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබෙනවා.

මේ සමග ගස් ගැලවී මාර්ගයට ඇදවැටී ඇති අතර, ඒ හේතුවෙන් පැය එකහමාරක පමණ කාලයක් මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වූ බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

මාර්ගයේ ගමන් කරන රියදුරන් මේ පිළිබඳව දැඩි විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *