දිස්ත්‍රික් 05 කට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම්

දැනට බලපවත්වන අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 05 ක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය මගින් නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව බදුල්ල, මහනුවර, මාතලේ, මොනරාගල සහ නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස කිහිපයක් සඳහා විමසිලිමත් විය යුතු මට්ටමේ සහ අවධානය යොමු කළ යුතු මට්ටමේ නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවිම් නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.අදාළ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදනය අද (30) පස්වරුව දක්වාම වලංගුව පවතින බව එම සංවිධානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *