උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දෙවන අදියර ජනවාරි 07 ඇරඹේ

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ දෙවන අදියරේ සංවර්ධන කටයුතු ජනවාරි 07 වැනිදා ආරම්භ කරන බව ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

දෙවන අදියර යටතේ මහව සිට අනුරාධපුර දක්වා කොටස සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත වන අතර, මෙම නවීකරණයෙන් පසු එම දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රියක් පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගයෙන් ධාවනය කළ හැකි වන බවයි පැවසෙන්නේ.

මහව සිට අනුරාධපුර දක්වා දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට මාස 06 ක් ගත වන අතර, එම කාලසීමාවේ දී උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ සියලු ධාවන කටයුතු මුළුමනින්ම නතර වන බවත්, සංවර්ධන කටයුතු සිදුකෙරෙන කාලසීමාවේදී විශේෂ බස් සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *