විදුලිය බිඳවැටීම පිළිබඳව උපයෝගිතා කොමිෂමේ ප්‍රකාශය අසත්‍යයි – විදුලිබල මණ්ඩලය කියයි

දිවයින පුරා සිදු වූ හදිසි විදුලි බිඳවැටීම තම මණ්ඩලය අතින් සිදු වූ වරදක් බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිගෙන ඇති බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව කර ඇති ප්‍රකාශය ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව පසුගිය 9වන දා සිදු වූ විදුලිය බිඳවැටීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කටයුතු අවසන් වීමෙන් අනතුරුව මේ පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශයක් සිදු කළ හැකි බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම මණ්ඩලය සඳහන් කරන්නේ.

කෙසේ නමුත් මෙම විදුලි බිඳවැටීම, තම වරදක් බවට විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිගත් බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම ඊයේ (27) ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *