වරාය සේවකයින්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවයි

වරාය සේවකයින් අද (28) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටවූ බව සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවා සමිතිය පවසනවා.

ඒ අනුව වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව නිකුත් කළ අධිකරණ නියෝගය අනුව එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටවූ බවයි එහි ප්‍රධාන ලේකම් නිරෝෂන් ගොරකානගේ සඳහන් කළේ.

වැටුප් ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් ඔවුන් මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය පැවැත්වීම සැලසුම් කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *