මෙම වසරේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 800 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් රට හැර ගිහිං – විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලන​ය

මේ වසර තුළ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් 800කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් රට හැර ගොස් ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය පවසනවා.

තවත් 1000කට ආසන්න පිරිසක් විදේශගත නිවාඩු ලබා සිටින බවයි එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය චාරුදත්ත ඉලංගසිංහ සඳහන් කළේ.

මේ හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යන කටයුතුවලට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති බවත් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා නව ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම ද මේ වනවිට නැවතී ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *