පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව උත්සව සමයේ ඉන්ධන සඳහා ඉල්ලුම 50% කින් අඩුවෙලා – බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය

වෙනත් වර්ෂවලට සාපේක්ෂව මෙවර උත්සව සමයේ ඉන්ධන පාරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇති බව ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව ඉන්ධන සඳහා පාරි‍භෝගික ඉල්ලුම 50% කින් පමණ අඩු වී ඇති බැවින් ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව සිටින බවයි එහි සභාපති ශෙල්ටන් ප්‍රනාන්දු සදහන් කළේ.

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ජනතාව වාහනවලින් ගමන් කිරීම අඩුකර ඇති බවත් බොහෝ පිරිසක් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ගමන් කරන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *