නත්තල් දිනයදා අවසරලත් තරු පන්ති හෝටලවල මත්පැන් විකිණීමට අවසර

එළඹෙන 25 වනදා දිවයින පුරා පිහිටි මත්පැන් විකිණීමේ සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන වසා තැබීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත් සංචාරකයන්ගේ පහසුව උදෙසා, මත්පැන් විකිණීම සඳහා සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලද තරු පන්ති වර්ගීකරණයට යටත් හෝටල සම්බන්ධයෙන් එම නියෝගය බල නොපැවැත්වෙන බවයි සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කළේ.

මේ අතර 26 වැනිදාට යෙදී ඇති උඳුවප් පුර පසළොස්වක පොහොය දිනයට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය ලද සියලුම ආයතන සම්බන්ධයෙන් අදාළ නියෝගය බලපැවැත්වෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *