ගතවූ පැය 24 තුළ සැකකරුවන් 1534 ක් අත්අඩංගුවට

ගතවූ පැය 24 ක කාලය තුළ සැකකරුවන් 1534 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බව පොලීසිය පවසනවා.

ඒ අතරින් පුද්ගලයින් 23 දෙනෙකුගේ දේපොළ සහ වත්කම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

එසේම තවත් පුද්ගලයින් 99 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපනය සඳහා යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *