ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවක වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සේවකයින් ක්‍රියාත්මක කළ වැඩ වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව ශ්‍රී ලංකා සියලු විදුලි සංදේශ සේවක සංගමයේ සභාපති ජගත් ගුරුසිංහ පවසනවා.

දින 9 ක් පුරා පැවති මෙම වැඩ වර්ජනය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සමග සිදුකළ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව අවසන් කළ බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

ටෙලිකොම් ආයතනය පෞද්ගලීකරණයට හා වත්මන් පරිපාලනයට එරෙහිව මෙම වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *