යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් පසුගිය පැය 24 දී සැකකරුවන් 1676 ක් අත්අඩංගුවට

යුක්තිය මෙහෙයුමේදී පසුගිය පැය 24 ඇතුළත මුළු සැකකරුවන් 1676 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඉන් සැකකරුවන් 119 ක් සම්බන්ධව රැඳවුම් නියෝග මත වැඩිදුර විමර්ශන සිදුකරනු ලබන බව වාර්තා වෙනවා.

එමෙන්ම සැකකරුවන් 45 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් නීති විරෝධි වත්කම් පිළිබඳව විමර්ශන ආරම්භ කරනු ලබන අතර, මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහිවු පුද්ගලයින් 112 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර තිබෙනවා.

පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය සහ විශේෂ කාර්යංශය ලේඛනගත සැකකරුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ සිටි සැකකරුවන් 132 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ.

මෙහෙයුමේදී අත් අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් පහතින්.

* හෙරොයින් ග්‍රෑම් 692 ක්* අයිස් ග්‍රෑම් 393 ක්* ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 42යි ග්‍රෑම් 100 ක්* ගංජා පැල 235,680 ක්* හෂීෂ් ග්‍රෑම් 438 ක්* මාවා කිලෝග්‍රෑම් 11kg * ඈෂ් ග්‍රෑම් 534 ක්* තූල් ග්‍රෑම් 32 ක්* මදන මෝදක කිලෝග්‍රෑම් 01යි ග්‍රෑම් 200 ක්* මත්පෙති 20,615 ක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *