බාල ‍ඖෂධ සිද්ධියට අවශ්‍ය වුවහොත් හිටපු ඇමතිගෙන් ප්‍රකාශයක් ගන්නවා – පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ආනයනය කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමේ සූදානමක් දැනට නැති බව, ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතීඥ නිහාල් තල්දූව පවසනවා.

නමුත් විමර්ශණ කටයුතු අතරතුර එවැනි වුවමනාවත් වුවහොත් කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගැනීමක් සිදුවිය හැකි බවත්, අධිකරණ කටයුතු වලදී අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුවහොත් එය අනිවාර්යයෙන් සිදුවිය යුතු බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *