උත්සව සමයේ විදුලිය විසන්ධි නොකරන්නැයි ඇමතිගෙන් ලංවිමට උපදෙස්

එළැඹෙන සති අන්තයේ විදුලිය විසන්ධි කිරීමෙන් වළකින ලෙසද, හදිසි නොවන නඩත්තු කටයුතු සඳහා ද විදුලි විසන්ධි කිරීමෙන් වළකින ලෙසටද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට උපදෙස් ලබාදුන් බව කංචන විජේසේකර අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

නිරන්තරයෙන් විදුලිය විසන්ධි කරන බවට ජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින්, නඩත්තු කටයුතු සඳහා විදුලි විසන්ධි කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර මාර්ගෝපදේශ අනුව කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු සඳහන් කරනවා.

එමෙන්ම අනවශ්‍ය ලෙස සති අන්තයේ සිදුකරන නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් අතිකාල දීමනා සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුව ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *