ධනුෂ්ක ගුණතිලකගේ දේශීය තරග තහනම ඉවත් කෙරේ

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලකට නැවත දේශීය තරග ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ඔහුගේ ක්‍රීඩා සමාජය වන SSC ක්‍රීඩා සමාජය විසින් අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

විනය කමිටුව මගින් සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් පසු ඔහුගේ තහනම ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව ධනුෂ්ක නියෝජනය කරන සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ (SSC) ක්‍රිකට් කමිටු සභාපති සමන්ත දොඩන්වෙල පැවසුවා.

ඒ අනුව මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති අන්තර් සමාජ එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට ඔහු හෙට (23) සිට එක්වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *