ඉන්දියාවෙන් ගෙනා බිත්තර මිලියන 15 ක් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරේ

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ බිත්තර මිලියන 15 ක් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදීමට නියමිත බව රාජ්‍ය වාණි​ජ නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.

ඒ අනුව අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු එම බිත්තර තොගය සතොස ආයතනය වෙත භාරදීමට නි​යමිත බවයි එම සංස්ථාව සඳහන් කළේ.

කිසිඳු හිඟයකින් තොරව උත්ස​ව සමයේ ජනතාවට සතොස හරහා බිත්තර මිලදී ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *