විශේෂිත සිරකරුවන් ප්‍රවාහනය කරන බන්ධනාගාර බස්වලට CCTV සවිකිරීමේ තීරණයක්

විශේෂිත ගණයේ සිරකරුවන් ප්‍රවාහනය කරනු ලබන බන්ධනාගාර බස්රථ සඳහා CCTV කැමරා සවිකිරීමට පියවර ගෙන තිබෙන බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ගාමිණි බී. දිසානායක පවසනවා.

ආරක්ෂක විධිවිධාන තරකිරීමේ අරමුණින් මේ ආකාරයෙන් කැමරා සවිකරන බවත්, බන්ධනාගාරවලින් පිටතට රැඳවියන් ගෙන යන අවස්ථාවන් වලදී ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමටද එමගින් අවස්ථාව ලැබෙන බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

ඇතැම් අවස්ථාවලදී පිටත සිට බස් රථවලට මත්ද්‍රව්‍ය විසි කිරීමේ සිද්ධි වාර්තා වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *