පාසල් අවට විශේෂ මෙහෙයුමක් සිදුකරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිගෙන් නියෝග

පාසල් අවට ළමයින්ට අහිතකර දේවල් අලෙවි කරන සියලුම ස්ථාන මීළ​ඟ පාසල් නිවාඩුව නිමවන විට ඉවත්කරන බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් පවසනවා.

ඒ අනුව සෑම පාසලකම මීටර් 500 ක සීමාවේ ළමයින්ට අහිතකර දෑ අලෙවි කරන සියලු ස්ථාන නැවත පාසල් ආරම්භ කරන විට ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි උත්සවයක් අමතිමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව එවැනි ස්ථාන මීළඟ පාසල් නිවාඩු කාලය තුළදී පරීක්ෂා කර ඉවත් කිරීමට පොලිස් ප්‍රධානීන් වෙත උපදෙස් ලබාදුන් බව වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *