පළාත් 6 ක විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහනක්

දිවයිනේ පළාත් 6 ක් ආවරණය වන පරිදි (18) සිට විශේෂ මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසනවා.

ඒ අනුව බස්නාහිර, දකුණ, සබරගමු, මධ්‍යම, උතුරු ස​හ නැගෙනහිර පළාත්වල අද සිට දින 5 ක් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන බවයි එහි අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින් ආරියරත්න සඳහන් කළේ.

ඊට අමතරම අදාළ පළාත්වල අද සහ හෙට විශේෂ කීට විද්‍යා සමීක්ෂණයක් සිදුකෙරෙන බවත් හඳුනාගත් මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන සඳහා කීට නාශක යෙදීමට කටයුතු කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *