කැලණිය සරසවියේ තවත් පීඨ 2ක අධ්‍යයන කටයුතු යළි ඇරඹෙයි

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වසා දැමුණු තවත් පීඨ 2ක අධ්‍යයන කටයුතු අද(18) යළි ආරම්භවීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අද දිනයේ ආරම්භවීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට පහරදීම සහ තවත් ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු පැහැර ගෙන ගොස් රඳවා ගැනීම යන සිදුවීම් පදනම් කරගනිමින් කැළණිය විශ්විවිද්‍යාලයේ පීඨ කිහිපයක් වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *