කුමන ආණ්ඩුවක් ජය ලැබුවත් IMF වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරියට රැගෙන යා යුතුයි – මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් යැයි කිසිදු ප්‍රකාශයක් සිදු කර නැති බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා.

රට වැටී තිබුණු අසීරු අවස්ථාවේදී තාවකාලිකව ණය ගෙවීම අත්හිටුවීම පමණක් සිදුකළ බවයි ඔහු පවසා සිටින්නේ.

රට ආර්ථික වශයෙන් අර්බුදයකට ලක්වූ අවස්ථාවේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අර්බුදය තවත් තීව්‍ර වන බව ද, ඉදිරි මැතිවරණයකදී කුමන ආණ්ඩුවක් ජය ලැබුවත් මෙම වැඩ පිළිවෙළ ඉදිරියට රැගෙන යාමට අවශ්‍ය බවද මහ බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *