සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක මිල පහළට

අද (15) සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10 ක මිල අඩු කිරීමට සතොස ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිරිපිටි, ආනයනික ටින් මාලු, දේශීය අල, කඩල ඇතුළු භාණ්ඩ කිහිපයක මිල මෙලෙස අඩුකර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

අදාළ භාණ්ඩ ඇතුළත් නිවේදනය පහතින්.

news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *