බිත්තර මිල අඩු කිරීමට නිෂ්පාදකයින්ට දින 3 ක් ලබාදෙයි

පවතින බිත්තර මිල අඩු කිරීම සඳහා බිත්තර නිෂ්පාදකයින්ට දින තුනක කාලයක් ලබාදී ඇති බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු පවසනවා.

මේ වනවිට මීට පෙර ආනයනය කළ බිත්තර මිලියන 5 ක් පමණ ඇති බවත්, ඒවාද වෙළඳපොළට නිකුත් කරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදුන් බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

බිත්තර මිල අඩු කිරීමට නිෂ්පාදකයින් කටයුතු නොකළ හොත් අප්‍රේල් මාසය දක්වා බිත්තර ආනයනයට කටයුතු කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *