අපේම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න සූදානම් වෙමු, ඒක පාණ්ඩුවක් නොවන්න කටයුතු කළ යුතුයි – බැසිල්

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ එළඹෙන ඕනෑම මැතිවරණයක් ජය ගැනීමට සූදානම් බව පක්ෂ නිර්මාතෘ බැසිල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

සිය පක්ෂයේම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සූදානම් විය යුතු බවත්, එය පෙර ආකාරයේ මෙන් පාණ්ඩුවක් නොවී නියම එඩිතර ආණ්ඩුවක් වීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි පක්ෂ සම්මේලනය අමතමින් ඔහු සඳහන් කළේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ගල් ගැසීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී බලාගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *