ජාතික අක්ෂි රෝහලේ වෛද්‍ය වර්ජනය අවසන්

කොළඹ අක්ෂි රෝහලේ සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව සංකේත වැඩ වර්ජනය අවසන් කළ බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය නිවේදනය කරන්නේ.

අද (14) උදෑසන 08.00 ට කොළඹ අක්ෂි රෝහලේ සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ වීමට නියමිත බවට නිවේදනය කර තිබුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *