ජාතික අක්ෂි රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් අද සංකේත වර්ජනයක

කොළඹ ජාතික අක්ෂි රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් අද (14) එක්දින සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 8.00 සිට එම වර්ජනය ආරම්භ කරන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *