වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීයවේදීන් පොල්දූවේදී විරෝධතාවක

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය ඇතුළු වෘත්තීයවේදීන් මේ වන විට විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් පොල්දූව මංසන්ධියෙන් පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය අවහිර වී ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

ඉතා ඉහළ ආදායම් බදු ප්‍රමාණයක් අය කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මෙම විරෝධතාව පැවැත්වෙන අතර වෛද්‍ය ඉංජිනේරු, බැංකු ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීයවේදීන් මේ සඳහා සහභාගී වී තිබෙනවා.

news images news images news images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *