රනිල් වැල් පාලමෙන් එගොඩ කළේ මහින්දවයි, බැසිල්වයි, ගෝඨාවයි, නාමල්වයි – විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිවරයා වැල් පාලමෙන් එගොඩ කළේ, මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හා නාමල් රාජපක්ෂ​ව බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ දෙවැනි වාරිකය ලැබුණු බවට ආණ්ඩුව විශාල ප්‍රමාණයෙන් කතා කලද දෙවැනි වාරිකය ලබාගත්තේ විදුලිය සහ වැට් බදු වැඩි කර ජනතාව පීඩනයට පත් කරමින් බවයි විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළේ.

රජය විවිධ ප්‍රකාශ කරමින් වැට් ස​හ විදුලිය වැඩි කරමින් ජනතාව මරණ මංචකයට ගෙන යමින් රට බංකොළොත් කෙරූ පිරිස දිව්‍ය ලෝකයට රැගෙන යමින් ඇති බවද විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *