මම අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනවා – රොෂාන් රණසිංහ

අයවැය තෙවනවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේදී අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කරන බව, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ පවසනවා.

අද (13) පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ පැවති විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු සඳහන් කළේ, තමන් මීට පෙර සිතාගෙන සිටියේ ඡන්දය ලබාදීමෙන් වැළකී සිටීමට බවයි.

රජය කටයුතු කරන ආකාරයෙන් තමා අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කරන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *