බදු වැඩි කිරීම හැර ආදායම් උපදවන්න වෙන විකල්පයන් නෑ – සමන් රත්නප්‍රිය

වැට් බදු සංශෝධනය 15% සිට 18% දක්වා වැඩි කිරීම පැහැදිලිවම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් සමග ඇති එකඟතාවයක් බව ජනාධිපති වෘත්තිය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය පවසනවා.

ආසන්න වශයෙන් ගත්විට රුපියල් බිලියන 2900 ක අයවැය හිඟයක් ඇති බවත්, මෙම හිඟය පියවා නොගෙන වියදම් කිරීමට හැකියාවක් නැති බවත්, පෙර සිදුකළ ආකාරයෙන් සත පහක් වත් අච්චු ගැසීමට නොහැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

මේ ‍මුදල් එකතු කරගැනීමට ඇති ක්‍රම වන්නේ, ජාත්‍යන්තර ණය ගැනීම, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හෝ බැඳුම්කර මගින් මුදල් සපයාගැනීම, බදු ආදායම වැඩි කරගැනීම හෝ එසේත් නොවේ නම් බදු නොවන ආදායම වැඩි කරගැනීම බව ඔහු සඳහන් කරනවා.

වෙනත් විකල්පයන් නොමැති බව ද, අකමැත්තෙන් වුවත් අවාසිදායක දේවල් රටට කරන්නට සිදුවී ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *