ජෙරම් ප්‍රනාන්දු යළිත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

දේවගැති ජෙරම් ප්‍රනාන්දු දෙසැම්බර් 27 වනදා දක්වා යළිත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.

ආගම්වලට අපහාස වන අයුරින් ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *