ලිපි ලක්ෂ 10 ක් තැපැල් වර්ජනයෙන් ග‍ොඩගැසේ

පවතින තැපැල් වර්ජනය හේතුවෙන් ලිපි ලක්ෂ 10 ක් පමණ කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සහ දිවයිනේ අනෙකුත් තැපැල් කාර්යාලවල ගොඩගැසී ඇතැයි ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ පවසනවා.

ලිපි බෙදාහැරීම අඩාල වී ඇති බවත්, මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සිට කිසිදු තැපැල් භාණ්ඩයක් ප්‍රවාහනය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවත් එහි සම කැඳවුම්කරු චින්තක බණ්ඩාර පවසා සිටිනවා.

ඊයේ සිට තැපැල් කාර්යාල හා උප තැපැල් කාර්යාල සියල්ලම මහජන සේවා පැවැත්වීමක් සිදු නොකළ බවත්, වැඩ වර්ජනය අද මධ්‍යම රාත්‍රිය තෙක් ක්‍රියාත්මක බවත්, අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12න් පසු සුපුරුදු පරිදි තැපැල් කටයුතු ආරම්භ කරන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

මේ දක්වා දේශපාලන අධිකාරිය හෝ තැපෑලේ කළමනාකාරීත්වය සමග කිසිදු අදහස් හුවමාරුවක් සිදු නොවූ බවද, පවතින ගැටළු එලෙසින්ම පවතින බවද, මෙයට ස්ථිරසාර විසඳුම් ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවයි ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තිය සමිති පෙරමුණ සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *