නිල්වලා ගඟ අවට පහත් බිම්වල ජනතාවට නැවත අනතුරු ඇඟවීම්

නිල්වලා ගඟ පිටාර ගැලීම නිසා නිල්වලා ද්‍රෝණිය ආශ්‍රිත පහත්බිම් ප්‍රදේශවල ජනතාවට ගංවතුර පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

නිල්වලා ගංඟා ද්‍රෝණියේ ඉහළ සහ මධ්‍යම ධාරා ප්‍රදේශවලට ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

පස්ගොඩ, කොටපොල, පිටබැද්දර, අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ, මාතර සහ දෙවිනුවර ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මේ වනවිට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් හට ගෙන ඇති බවද, නිල්වලා ග​ඟ පිටාර තැන්නට අයත් පහත් බිම්වල වෙසෙන ජනතාව තවදුරටත් දැඩි විමසිල්ලෙන් කටයුතු කරන ලෙස ද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *