අධික වර්ෂාව සමග ඩෙංගු ව්‍යාප්තියේ වැඩිවීමක්

පවතින අධික වර්ෂා තත්ත්වය සමග රටපුරාම ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් දක්නට ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා.

වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 80,222 ක් වාර්තා වන අතර, ඉන් අඩක්ම වාර්තා වන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් වීම විශේෂත්වයක්.

එසේම වසරේ මේ දක්වා ඩෙංගු රෝගය හේතුවෙන් සිදුවූ මරණ සංඛ්‍යාව 47 ක් ලෙස දැක්වෙනවා.

වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන්ගෙන් 46.4% ක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වන අතර, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 16,948 ක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 15,419 ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 4,849 ක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ වනවිට සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 61 ක් ඩෙංගු අධි අවදානම් ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *