සුරාසැල් විවෘතව තැබෙන වෙලාවන් සංශෝධනය කිරීමේ අරමුණ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

නීතිවිරෝධි මත්පැන් සමාජගත වීම වැළැක්වීම, සුරාසැල් විවෘත ව තැබෙන වෙලාවන් සංශෝධනය කිරීමේ අරමුණ බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුතු මත්පැන් පමණක් නියමිත නිත්‍යනුකූල සැපයුම් ක්‍රම ඔස්සේ එම පාරිභෝගිකයින්ගේ අතට පත්වීමට ඇති හැකියාව වැඩි කිරීමට නිරත්තරයෙන් උත්සාහ කරන බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ සඳහන් කළේ.

නීති විරෝධි මත්පැන් කර්මාන්තයේ පිබිදීම අඩු කිරීමට සහ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු වර්ධනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙම වේලාවන් සංශෝධනය කර ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *